Orientační program letního tábora 2017

 
Program tábora připravujeme již několik měsíců dopředu, největší pozornost je věnována činnostem u koní, dále se věnujeme klasickým hrám a soutěžím na indiánské téma, etapovkám a nočním bojovým hrám, ve kterých děti mohou získat drobné ceny. Nezapomeneme ani na indiánské tance, zdobení koní, saunování, vaření pod širým nebem a plavení koní.

 

Dle našich zkušeností nelze vše stihnout, přednost mají vždy aktivity týkající se koní.

 

Čeká nás celodenní výlet spojený s plavením koní v obci Hradčany nebo na řece Ploučnici. Každý týden máme na plánu výlet vlakem za zajímavostmi v okolí nebo k nám přijede zajímavá osoba s činnostmi hodícími se k táborovému programu. Minulý rok jsme jezdili do přírodní památky Peklo a užili jsme si návštěvu kozí farmy nebo k nám jezdila jedna šikovná indiánka se svým koníkem, letos bychom měli po dlouhé době navštívit hrad Bezděz a zavítají k nám draví ptáci. Pokud vše dobře půjde, stejně jako minule dorazí i indiánští tanečníci a bubeníci z aztéckých tanců.

 

  Na koních jezdíme v průběhu táborového programu společně plus každý den je vždy pro čtveřici účastníků připravena samostatná podvečerní jízda, takže si jí užijí všichni táborníci.

 

Oblíbená noční bojová hra bude jako vždy připravena v okolních temných lesích včetně orientace podle hvězd a nočních her. Kdo však nechce, nemusí se jí účastnit, už jsme se několikrát setkali s tím, že se některé děti vysloveně bály dne, kdy je bojovka na programu a to přeci není nutné.


 
Níže uvedený program částečně upravujeme vždy s ohledem na počasí a věkové složení, zkušenosti a zájmy účastníků. Máme připraveny činnosti pro hezké i ošklivé počasí (takže pokud zrovna není super slejvák, děti jsou vedeny k otužilosti a práci s koníky, ať je slunce nebo déšť, naštěstí nikdy nám vysloveně nepršelo opravdu celý den). Z tohoto důvodu jsou táborové činnosti obsažnější a budeme je střídat a měnit po jednotlivých turnusech.

 

Děti jsou rozděleny na dvě skupiny rozdělené dle věku a po celou dobu tábora tak, aby si mohly maximálně zajezdit na koních i ponících a soutěží spolu v etapových hrách.

 

Náš tábor je již zcela bez veškeré elektroniky, sotva stíháme program u koní a v okolní přírodě, do počítačové učebny stejně jako v několika minulých letech již nezavítáme a mobilní telefony necháme odpočívat doma.

 

 

 

 
Program pobytového turnusu

 

 

1. den - NE

po poledni - Příjezd a vybalení věcí, postupné seznámení s táborovým řádem a programem, první seznamovací hra na zahradě. Děti budou pečlivě seznámeny s naším jezdeckým řádem a vysvětlíme si teoretickou a především praktickou průpravu do světa koní. Každý si vyzkouší klasickou starost o koně zahrnující první kontakt s koněm, čištění srsti a kopyt, prakticky si předvedeme vodění koně, nauzdění a nasedlání na zahradě nebo na pastvinách. Toto vše je velmi důležité pro prvotní kontakt, na koni nestačí jen jezdit, ale také s ním být v kontaktu.

Každý účastník si vybere zajímavé koňské i nekoňské úkoly, které bude v průběhu tábora sám nebo ve spolupráci s ostatními plnit.

 

odpoledne - První praktické seznámení s jízdou na našich koních a ponících na vycházce v blízkém lese pod vedením praktikantů a vedoucího, zkušenější jezdci mohou již nyní vyzkoušet samostatnou jízdu. Čeká nás klasický místní lehký terén, který koně dobře znají a kde si ukážeme první úskalí samostatné jízdy.

 

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro první čtveřici účastníků, další táborníky čekají hry na zahradě, předávání táborových úkolů skupinám (znaková řeč, indiánské tance, zdobení koní, tanec s koňmi a jiné) nebo podvečerní čtení pověstí v týpí.

2. den - PO

dopoledne - První skupina pod vedením praktikantů připraví různé úkoly pro získání větších zkušeností při jízdě, např. slalom v lese, překážky a odměny zavěšené na stromech, následně bude hrát etapové hry. Všichni se budeme podílet na přípravě "Zmatené koňské stezky".

Druhá skupina  nasedlá a nauzdí koně a absolvuje samostatnou jízdu na koních v blízkém lese. Vyzkouší si správný sed, ovládání koně pomocí jemných pobídek slalomovou technikou mezi stromy, jízdu bez i se sedlem. Po ukončení koně odsedláme i oduzdíme a odměníme je za vykonanou práci. Poté se obě skupiny vymění.

 

odpoledne – Po obědě nás čeká koupání v místní pískovně, vodní hry, skákání do vody, pádlování na kmeni stromu nebo plavání naslepo za hudbou. Poté nás čeká příprava dřeva a ingrediencí na večerní vaření.

 

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro druhou čtveřici účastníků. Společně uvaříme guláš na kotlíku a zahrajeme si hry u táboráku (městečko Palermo, Upíři, Vlkodlaci) nebo si po přípravě horkých kamenů užijeme indiánskou saunu.

3. den - ÚT

dopoledne, odpoledne– Půl nebo celodenní výlet v závislosti na počasí směrem k Hradčanskému rybníku, opuštěné pískovně, skautské základně nebo řece Ploučnici, pokud to bude možné spojeno i s plavením koní. Koníky naložíme měchy s vodou a dalšími nezbytnostmi, po cestě budeme plnit úkoly, hrát indiánské lesní hry a připravíme si oběd v místních skalách zvaných Psí kostely nebo právě u řeky. Přestávky rozvrhneme tak, aby výlet bez problémů zvládli i nejmenší účastníci. Užijeme si indiánskou slepou stezku, adrianinu niť nebo pro otrlejší zájemce stezku finskou vhodně umístěnou v místním terénu. Po cestě si kromě známého kolíčku užijeme variaci na hru Kefka nebo lžičkovanou.

 

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro třetí čtveřici účastníků, odpočinkové hry na zahradě a příprava na skupinové úkoly.

4. den - ST - v termínech návštěvy dravců se program ve ST a ČT prohazuje

dopoledne a odpoledne – Ve středu nás čeká kratší výlet vlakem nebo nás další den navštíví draví ptáci s parádním programem. Tento den bude odpočinkovější a budeme málo chodit a více si užívat a hrát hry.

 

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro čtvrtou čtveřici účastníků. Každá skupina bude mít za úkol předvést, co se naučila s jedním z koní formou hry, představení nebo předem vybraného úkolu. Samozřejmě zájemce čeká i zdobení koní.

5. den - ČT - v termínech návštěvy dravců se program ve ST a ČT prohazuje

dopoledne a odpoledne – Kratší výlet s koňmi směrem na Máchovo jezero, zavítáme na méně známá místo poblíž koupaliště Borný nebo přímo pod vrcholek se stejným jménem. Určitě si užijeme plavení koní v zátočinách a oblíbené vodní hry s kelímkem nebo obměna finské stezky. Po cestě budeme plnit skupinové úkoly a čekají nás nejrůznější lesní hry, kvízy a soutěže. Kromě známého kolíčku si užijeme sedavou babu, sudou nebo lichou, lžičkovanou nebo oblíbenou zkoušku neviditelnosti.

 

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro pátou čtveřici účastníků, hry na zahradě a příprava noční bojové hry. Tentokrát bude rozdělena do dvou etap, průchod temným lesem doplní předem připravené noční hry, zombie vybíjená a samozřejmě také orientace podle hvězd nebo terénu. Starší nebo stálí účastníci mohou vypomoci s přípravou nebo i s organizací. Bojová hra není nutná, připravenu máme i jednodušší stezku, kde nikdo nestraší, ale plní se zde noční hry za malé odměny.

6. den - PÁ

dopoledne - Hry a soutěže na zahradě a v blízkém okolí s našimi praktikanty, ping-pong, šišky, vědomostní soutěže, miniolympiáda nebo vybíjená.

 

odpoledne – Po obědě nás čeká nás společná jízda na koních v blízkém okolí, koňské soutěže (tah klády, vajíčko v koňském sedle, jízda na divokých koních, paměťoborník na koni) a zkušenější jezdci si mohou vyzkoušet skok přes překážku.


večer – Vyhodnocení tábora a rozdání cen, rozloučení se s koníky a ukončení turnusu.

 

 

 

 

Další táborový program

Výše uvádíme běžnou činnost na táboře, která se ovšem neustále obměňuje (především hry v přírodě), nezapomeneme tedy ani na:

- průzkum dalších zajímavostí velkého Ralského lesa, tedy Hradčanské stěny, Havraní skála s nádhernou vyhlídkou na letiště

- budeme závodit na koních v nejrůznějších disciplínách, např. v sedlání, samostatné práci s otěžemi či v tahu klády a indiánského smyku

- zahrajeme si další hry v přírodě (křížová a stínová honička, na hlídače, na medvěda, závod kurýrů, bojové přetahy, boj v úvozu, obrana hradu, kamenní jezdci, kombinovaný běh, na lovce a zajíce, minomety, boj o pevnůstky, hra na vlky a ovce, poslepu po kamenité stezce, cesta labyrintem, červení a bílí, na vlčí smečku, blokáda, pátračka, ztracená družina, úkolovka, lesní stráž, skotská hra na pašeráky, na útěku, pozorovatelé, Kimova hra s mapovými značkami, zálesácký test, běh s vajíčkem atd.)

- pro rozené zálesáky si můžeme ukázat jak rozdělat oheň bez zápalek nebo připravit nouzový přístřešek pro přenocování

Program stále doplňujeme aktuálními hrami ve spolupráci s našimi praktikanty a vedoucími, hlavní body však již zůstávají nezměněny.