Oddílový vedoucí

- zasílá email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se stručným popisem svých minulých táborových zkušeností, které mohou být doplněné jednoduchým strukturovaným životopisem. 

Zasílá popis 2 her vhodných pro hezké počasí a 2 her vhodných do klubovny, se kterými se v minulosti setkal, včetně popisu pomůcek vztahující se k našemu programu.

 
 
- musí být starší 18 let
 
- má osobní a odborné předpoklady pro práci s dětmi, přijíždí na tábor proto, že jej práce s nimi baví a rád se podílí na jejich výchově
- podle pokynů hlavního vedoucího tábora pracuje samostatně se svěřenou skupinou dětí
- účastní se porad vedení tábora, vznáší náměty a připomínky k chodu tábora
- pomáhá při vytvoření materiálních podmínek nutných k výkonu své práce na táboře
- jde osobním příkladem a při dodržování všech zásad je vzorem pro účastníky tábora
 
 
 
- řádně připraví přidělenou část výchovného programu
 
 

- se nebojí koní a po zaučení na školení zvládne jejich vodění, nauzdění a nasedlání

 
 
 
- řídí se pokyny vedení tábora a dodržuje táborový řád
- nenechá svěřené děti bez dohledu, dbá soustavně o jejich bezpečnost a zdraví zejména mimo tábor a při koupání, nehody, úrazy nebo onemocnění ihned hlásí zdravotníkovi tábora, má přehled o zdravotním stavu dětí
- pečuje o přátelské vztahy, kázeň, pořádek mezi dětmi
- dbá na citlivý a individuální přístup k dětem, vzbudí jejich zájem a pomáhá jim v nesnázích
- je povinen zajistit osobní hygienu dětí i čistotu místa pobytu, šetření majetku a péči o svěřený inventář

- společně s praktikantem dohlíží 1x týdně na úklid společných prostor

 
 
 

- pomáhá v kuchyni dle potřeby

 
 

- dodržuje denní rozpis činností dodaný při nástupu na tábor

 
 
 
 

Oddílový vedoucí má právo na jídlo a ubytování ve stanu nebo v týpí zdarma  (případně v budově, bude-li volná kapacita) a má zajištěnu dopravu z vlakové stanice Jestřebí či z autobusové stanice Jestřebí při příjezdu i odjezdu. Jeho odměnou je též poukaz na 3 hodinovou vyjížďku v hodnotě 900 Kč, který může uplatnit v neděli před příjezdem účastníků tábora cca od 9 do 12 hodin nebo v jiný táborový den po programu. Po ukončení turnusu obdrží potvrzení o praxi při práci s dětmi.

 

V případě dospělého s většími zkušenostmi s prací s dětmi, vedením táborů, skautských oddílů, školních kroužků apod. nabízíme jako odměnu přijetí jejich dítěte jako účastníka na daný turnus zdarma.