Práva a povinnosti pracovníků tábora
 

Práva a povinnosti pracovníků tábora vyhlašuje provozovatel tábora v souladu s obecnými právními normami a interními předpisy pořádající organizace. Tato pravidla zpracuje do táborového denního řádu, s nímž musí být všichni pracovníci včas a vhodnou formou seznámeni. Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z tábora.

 

Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají právo na vytvoření podmínek k řádnému výkonu své práce na táboře. Mají právo na pomoc od vedení tábora v otázkách, které přesahují jejich pracovní úkoly. Mají také právo se vyjadřovat k chodu tábora a přispívat k řešení výchovných problémů.

 

Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:  

- dodržovat hygienické a zdravotní předpisy, táborový řád a denní řád v táboře  

- řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z potřeby  

- dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi vedoucími v táboře  

- odevzdat při nástupu do tábora doklady o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti a potravinářský průkaz  

- být příkladem v chování i jednání  

- dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora při kontaktu s dětmi  

- být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace  

- dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí  

- nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora  

- účastnit se aktivně tvorby programu  

- převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat a v pořádku jej vrátit  

- chránit veškerý inventář a zařízení tábora před poškozením nebo zničením

 
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Cookies
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout